```jsx // This is where the widget renders
// Script to load the widget.
Powered by amberstudent.com
```

Top Rankers of CLAT/NLU/SET/CET

S.NO

Name

Rank

1
RISHABH GUPTA
28 RANK
2
NITIKA ARORA
29 RANK
3
ANANT KAPPOR
33 RANK
4
HARSH JAIN
65 RANK
5
RHEA CHAWLA
70 RANK
6
SAHIBA KHAN
96 RANK
7
ANUBHAV SINGH
107 RANK
8
HARKIRAT SINGH TALWAR
116 RANK
9
SHREYA BHATAGAR
131 RANK
10
AKASH ANUGAR
142 RANK
11
DIVYA SINGH
153 RANK
12
ABHYUDAYA SINGH
166 RANK
13
KUSH JAGGI
217 RANK
14
ABHIMANYU KASHYAP VERMA
268 RANK
15
DIMPLE GARG
317 RANK
16
SAMERA HASAN
378 RANK

Top Rankers of IP/BVP/SYMBIOSIS/NPAT

S.NO

Name

Rank

1
SHUBHAM SINGH BHUGRA
47 RANK
2
MEDHA CHOUDHARY
62 RANK
3
MANSI ARORA
84 RANK
4
DHARMEET SINGH
118 RANK
5
SHIVAM AMLA
143 RANK
6
DEVANSH MITTAL
296 RANK
7
MOHAK JAIN
315 RANK
8
KAMYA AGGARWAL
327 RANK
9
SHIVALI
395 RANK
10
ASHWIN SUKHANI
655 RANK
11
MEMANSHA GUPTA
699 RANK
12
BHAVNI GUPTA
706 RANK
13
SAKSHI GANGWANI
746 RANK
14
ROHIT KHANNA
751 RANK
15
TARINI ANCHAN
751 RANK
16
NIKHIL SHARMA
866 RANK
17
AASTHA NARANG
875 RANK
18
SANKHADEEP DUTTA
909 RANK
19
ASHISH GARG
916 RANK
20
TANYA KAPOOR
963 RANK

Top Rankers of BCA

S.NO

Name

Rank

1
MITALI
106 RANK
2
HARDEEP
218 RANK
3
PARAS
308 RANK
4
KUNAL GUPTA
313 RANK
5
SHIVANGI
318 RANK
6
ARYAN
342 RANK
7
RIDHI
373 RANK
8
MOHIT
380 RANK
9
VAIBHAV
407 RANK
10
YOGESH
416 RANK
11
CHIRAG
438 RANK
12
KANIKA
439 RANK
13
MANSI
466 RANK
14
SIDHARTH
504 RANK
15
ANIRUDH
555 RANK
16
ASHISH GOYAL
591 RANK
17
POONAM CHOUHAN
618 RANK
18
VIKAS ARORA
629 RANK
19
SHIKHA RAO
681 RANK
20
DHRUV
709 RANK
21
VEDANT
743 RANK
22
SAKSHAM
758 RANK
23
KAJAL
799 RANK
24
SHEETAL
812 RANK
25
KRITIKA
918 RANK
26
ISHAN
941 RANK
27
SHIVANG
945 RANK
28
DEEPANSHU
971 RANK
29
KARTIK
982 RANK
30
ANSHU
1026 RANK
31
NISHANT
1118 RANK
32
JASBIR
1234 RANK
33
SIMAR
1238 RANK